Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC-400-Ci)

Modeli: DSC-400-Ci
Makine ağırlığı: 35 kg
Cihazın Boyutları: U * G * Y 500 * 350 * 250 (mm)
  • Sıcaklık aralığı: 100_ 400 santigrat dereceye kadar
  • Sıcaklık oranı: (1-40) c / dak
  • Sıcaklık ölçüm doğruluğu -1.1 °C
  • Enerji miktarını ölçme doğruluğu + 0.001 + + mW
  • Entalpi / erime sıcaklığı / kristalleşme sıcaklığı / cam geçiş sıcaklığı / OIT süresi / sıcaklığa özgü ısı değeri tayini
  • Eksenlerin otomatik ölçeklendirmesini artırma özelliği (Auto Scale)
  • Yazılım aracılığıyla sıcaklık gradyanını kontrol edebilme
  • Cihazın yazılımını sadece laboratuvar operatörü tarafından kalibre edebilme
  • Kalibrasyon sıcaklığı görüntüleme verilerinin ve oksidasyon indüksiyon işleme süresinin veri örneklemesi ve saklanması