Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC-600-Ci)

Modeli: DSC-600-Ci
Makine ağırlığı: 35 kg
Cihazın Boyutları: U * G * Y 500 * 350 * 250 (mm)
  • Sıcaklık aralığı: -100 ila 600 santigrat derece
  • Sıcaklık oranı: (1-40) c / dak
  • Sıcaklık ölçüm doğruluğu -1.1 °C
  • Enerji ölçüm doğruluğu + 0.001 + + MW
  • Entalpi / erime sıcaklığı / kristalleşme sıcaklığı / cam geçiş sıcaklığı / OIT süresi / özgül ısı değeri tayini
  • Eksenlerin otomatik ölçeğini artırabilme (otomatik ölçek)
  • Yazılım aracılığıyla sıcaklık gradyanını kontrol edebilme
  • Cihaz yazılımını sadece laboratuvar operatörü tarafından kalibre edebilme
  • Örnekleme ve depolama verileri, kalibrasyon sıcaklık verilerini ve oksidasyon indüksiyon işleme süresini gösterir